Razem z Muzeum Sopotu zapraszamy do zwiedzania ich najnowszej ekspozycji czasowej w całości poświęconej, powstającemu od lat 70. XX w., sopockiemu osiedlu Brodwino.

Wystawa „Brodwino. Najpiękniejsza dzielnica Sopotu” opiera się o materiały archiwalne, wycinki z gazet, ale przede wszystkim o zdjęcia i wspomnienia byłych i obecnych mieszkańców osiedla. -„Zależało nam, aby mieszkańcy jak najbardziej zaangażowali się w powstanie ekspozycji. Na przestrzeni kilu miesięcy organizowaliśmy spotkania, podczas których osoby zainteresowane mogły z nami porozmawiać, podzielić się swoimi wspomnieniami, rodzinnymi zdjęciami czy osobistymi historiami. W ten sposób udało nam się zebrać bardzo ciekawy materiał, który uzupełnia warstwę historyczną ekspozycji.” – tłumaczą kuratorki wystawy – Katarzyna Kreft i Agnieszka Wołowicz-Bińkowska z Muzeum Sopotu.

Brodwino to osiedle wypełniające całą zachodnią część doliny Kamiennego Potoku. W skład osiedla wchodzi obecnie 17 dziesięciopiętrowych wieżowców. Inwestorem budowy była powstała jesienią 1957 r. Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Przyczyną budowy osiedla na Brodwinie były szybko rosnące potrzeby mieszkaniowe, głównie młodych rodzin. Był to zresztą problem ogólnopolski, gdyż w dorosłe życie wchodziły kolejne roczniki Polaków urodzonych po II wojnie światowej. W latach 60. XX w. Brodwinem zainteresowały się lokalne władze planując przestrzenny rozwój miasta. Wówczas pomysł budowy osiedla  mieszkającym na tym terenie nielicznym sopocianom wydawał się czymś niewyobrażalnym. Kiedy w połowie lat 70. XX wieku powstały pierwsze bloki, funkcjonujące jeszcze ogrodnictwa, m.in. to należące do Marii Januszewskiej, stały się dla mieszkańców osiedla źródłem zaopatrzenia w owoce i warzywa. Z czasem rozbudowano infrastrukturę handlowo-usługową, co ułatwiło życie mieszkańcom. W latach 80. po wprowadzeniu przez władze PRL stanu wojennego sopockie osiedle stało się areną działalności opozycyjnej.

Wystawa poświęcona osiedlu Brodwino wpisuje się w cykl ekspozycji, organizowanych przez Muzeum Sopotu, prezentujących historie poszczególnych „dzielnic” Sopotu. Ekspozycja „Brodwino. Najpiękniejsza dzielnica Sopotu” prezentowana będzie w Muzeum Sopotu (ul. Poniatowskiego 8) do 29.01.2023 r.

Godziny otwarcia Muzeum Sopotu:
wtorek – niedziela ; 10:00 – 16:00

Bilety:
Dostępne w kasie muzeum: https://muzeumsopotu.pl/pl/cennik/
Online: https://tobilet.pl/muzeum-sopotu.html

Fotografie udostępnione przez Muzeum Sopotu:
Fot. 1 – Ania i Sebastian, Brodwino lata 70. XX wieku, wł. Anna Kędzierzawska
Fot. 2 – Iwona Soldenhoff, lato 1979 r.