Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wpływa także na branżę turystyczną.

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii nie przewiduje ograniczeń działalności związanej ze świadczeniem usług w innych obiektach hotelarskich (takich jak np. apartamenty, wille, mieszkania). Zakaz, który został wprowadzony 13 marca, od początku nie dotyczył obiektów kategoryzowanych, takich jak hotele, pensjonaty.

Jednocześnie przypominamy, że aby legalnie świadczyć usługi hotelarskie na terenie Sopotu, przedsiębiorca musi wpisać obiekt do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta, zgodnie z zapisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 238).

W związku z aktualną sytuacją do ustawy został wprowadzony zapis w Art. 35 pkt. 4: „Uznaje się, że w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie bez uprzedniego zgłoszenia do właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38, nie są spełnione wymagania sanitarne”.

Zgłoszenie do ewidencji dokonywane jest na wniosek przedsiębiorcy i nie podlega opłatom skarbowym. Wniosek można pobrać także ze strony internetowej: BIP Sopot.