Dwa Źródła

„Dwa źródła”, monumentalna kompozycja rzeźbiarska wtopiona w zieleń Skweru ks. Otto Bowiena, została wykonana przez Ewę Beyer-Formelę z białego marmuru. W masywnej bryle dostrzec można dwa złączone kształty pokryte ornamentalnymi wstęgami, przypominającymi meandry rzeki i fale płynącej wody. Dzieło powstało podczas pleneru w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w końcówce lat 70. XX wieku. Wówczas po raz pierwszy artystka zetknęła się z marmurem ze Stronia Śląskiego, materiałem, którym się odtąd fascynowała. Przed umiejscowieniem w sopockim Parku Południowym w latach 80. rzeźba była prezentowana na kilku wystawach, między innymi w warszawskiej galerii Zachęta.

Ewa Beyer-Formela urodziła się w 1935 roku w Kartuzach. Wielokrotnie podkreślała wpływ, jaki na jej późniejsze wybory artystyczne miało miejsce dorastania na Kaszubach. Szczególnie bliska artystce była natura, która stanowiła dla niej niewyczerpane źródło inspiracji. W 1960 roku obroniła dyplom pod kierunkiem profesora Stanisława Horno-Popławskiego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Uczestniczyła w powojennej odbudowie Gdańska. Tworzyła rzeźby plenerowe i kameralne w granicie, marmurze, drewnie oraz metalu i ceramice. Zajmowały ją także rysunek, akwarela i pastel. Sopocka artystka zmarła w 2022 roku.

Autorka: Ewa Beyer-Formela (1935- 2022)
Rok: 1978
Materiał: marmur