Nasiono

Rzeźba o tytule „Nasiono” to pionowa forma osadzona na drugim kamiennym bloku. Została stworzona w granicie przez Lore Nynnell podczas międzynarodowego pleneru rzeźbiarskiego we Wdzydzach Kiszewskich w 1993 roku, następnie artystka podarowała ją miastu Sopot. Kształt wydobyty z twardego tworzywa zyskał geometryczny wzór z kanciastych nacięć na krawędziach bryły. Rzeźbiarka pracuje głównie w kamieniu, dodając czasem inne materiały i środki, jak szkło, metal, pleksi, woda czy światło. Podkreśla, iż proces twórczy ma dla niej charakter medytacyjny.

Lore Nynnell urodziła się w 1946 roku w Danii. Dorastała w Brazylii, a od 1982 roku mieszka w Szwecji. Ukończyła Szkołę Artystyczną Meginskolan w Danii oraz w Szwecji (w latach 1976–1982). Artystkę interesują także inne dziedziny kultury – była zaangażowana w różne działania teatralne i performatywne, eksperymentalne projekty twórcze, grała na basie i śpiewała w zespole muzyki awangardowej. Wychowana w miłości do przyrody często wkomponowuje swoje dzieła rzeźbiarskie w naturalne otoczenie. W swoim domu w Gamleby ma zarówno galerię, jak i park rzeźb. Wiele dzieł artystki zdobi przestrzeń oraz gmachy użyteczności publicznej, są one też obecne w kolekcjach muzealnych i prywatnych. 

Autor: Lore Nynnell (1946-)
Data: 1993
Materiał: granit