Portret uczonej

Posągowa głowa kobieca o surowym obliczu została utrwalona w granicie przez Alfonsa Łosowskiego. Twarz została wyciosana z kamiennego bloku przez kanciasto, niemal geometrycznie opracowane płaszczyzny. Powaga i dostojeństwo, a także aura tajemniczości znamionują ten rzeźbiarski portret. Rzeźba to prawdopodobnie „Portret uczonej”, ale znana jest także pod tytułem „Medium”. Wyeksponowanie dzieła na wysokim, uskokowo skomponowanym kamiennym postumencie potęguje monumentalizm przedstawienia. 

Alfons Łosowski urodził się w 1908 roku w Orkiewiczach (obecnie Białoruś). Ukończył Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie w pracowni profesora Henryka Kuny. W czasie wojny był żołnierzem AK Okręgu Wileńskiego. Po wojnie osiedlił się w Gdańsku, gdzie pracował przy odbudowie miasta, rekonstruując rzeźby zdobiące fasady kamienic Głównego Miasta. Od 1955 roku poświęcił się indywidualnej twórczości w swojej pracowni przy ul. Mariackiej 11/13. Alfons Łosowski jest autorem kilkunastu rzeźb plenerowych w przestrzeni Gdańska oraz wielu prac rzeźbiarskich znajdujących się w Polsce i za granicą, w plenerach, w budynkach użyteczności publicznej, w kolekcjach muzealnych oraz prywatnych. Artysta zmarł w Gdańsku w roku 1988.

Autor: Alfons Łosowski (1908- 1988)
Data: 1968
Materiał: granit