INFORMACJE O PROJEKCIE

Promocja produktu turystycznego Sopockiej Organizacji Turystycznej „Sopot – biznes i wypoczynek” na targach międzynarodowych

Sopot – biznes i wypoczynek to kompleksowy produkt Sopockiej Organizacji Turystycznej oferowany w formie pakietu usług , dedykowanym klientom łączącym podróże biznesowe z wypoczynkiem – tzw. podróże typu bleisure.

Najważniejsze cele projektu:

  • promocja oferty Sopotu na rynkach zagranicznych;
  • budowanie i rozwijanie kontaktów międzynarodowych zmierzających do zwiększenia sprzedaży zagranicznej;
  • sieciowanie sopockiej branży turystycznej i łączeni potencjałów;
  • profesjonalizacja oferty.

Realizacja projektu w perspektywie długookresowej przyczyni się do podniesienia konkurencyjności Sopockiej Organizacji Turystycznej, jak również pozwoli na udoskonalenie modelu biznesowego SOT w zakresie działań związanych z internacjonalizacją.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje prowadzenie działań związanych z przygotowaniem materiałów promocyjnych dla oferty „Sopot Biznes i Wypoczynek” oraz aktywną promocję produktu podczas dwóch imprez targowych sektora przemysłu spotkań, tj. podczas targów WTM w Londynie w 2019 roku oraz targów IMEX we Frankfurcie w 2020 roku. Wymienione targi zaliczane są do największych i najważniejszych tego typu imprez branżowych, dedykowanych podmiotom z sektora przemysłu spotkań, czyli profesjonalnym organizatorom kongresów i konferencji, narodowym oraz regionalnym biurom kongresów, przewoźnikom i hotelarzom.

Oferta Sopot – Biznes i Wypoczynek kierowana jest głównie do tzw. Hosted Buyers, reprezentujących organizatorów kongresów, konferencji, wyjazdów incentive oraz eventów korporacyjnych, jak również do klientów indywidualnych, firm, Instytucji Otoczenia Biznesu oraz administracji regionalnej i państwowej. Targi WTM w Londynie oraz IMEX we Frankfurcie uważane są za najbardziej prestiżowe imprezy branżowe w Europie. Każde z wydarzeń przyciąga ponad 5 tysiący Hosted Buyers, pochodzących z różnych zakątków świata.

Projekt jest realizowany od września 2019 roku a jego zakończenie planowane jest na czerwiec 2020 roku.

Promocja oferty „Sopot – biznes i wypoczynek” jest realizowana w ramach Projektu  „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer umowy o powierzenie grantu: UDG-PBE.03.2019/153
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 06.05.2019
Data zakończenia realizacji projektu: 05.06.2020
Wartość projektu: 100 764,17 zł
Dofinansowanie z budżetu UE: 48 404,89 zł