INFORMACJE O PROJEKCIE

SOPOCKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Poszerzenie zakresu usług promocyjno-informatycznych dzięki wykorzystaniu nowych technologii”

Najważniejszymi celami projektu jest:

  1. Poszerzenie działań promocyjno-informacyjnych Sopockiej Organizacji Turystycznej (zarówno promocji oferty poszczególnych członków, jak i Sopotu) dzięki zakupowi sprzętu umożliwiającego realizację promocji wizualnych w przestrzeni miejskiej, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wynajmem powierzchni reklamowych czy kosztami druku) – materiały będą realizowane przez SOT w ramach własnego budżetu oraz przez podmioty członkowskie, dla których również koszt stworzenia projektu w stosunku do liczby osób, do których dotrze informacja będzie bardzo korzystny
  2. Stworzenie nowej atrakcji turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu poza sezonem letnim. Planowane jest wykorzystywanie w sezonie letnim projektora głównie do komunikacji związanej z promocją oferty turystycznej i miejskiej, natomiast nasilenie działalności związanej z mappingiem w sezonie jesienno-zimowym.

Efektem realizacji działania będzie:

  1. uzyskanie przez SOT przestrzeni wystawienniczej służącej działalności promocyjno-informacyjnej
  2. wzmocnienie działań promocyjnych niewymagających produkcji materiałów drukowanych oraz bezpośredniego kontaktu z turystami, co uniezależnia realizację projektu zarówno od mogących wystąpić w przyszłości zagrożeń epidemicznych, jak i podwyższonego lęku części społeczeństwa odnośnie możliwości przenoszenia wirusów w tłumie, czy na materiałach drukowanych.

Numer umowy o powierzenie grantu: UDA-IMP.02.2022/273
Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 02.08.2022
Data zakończenia realizacji Projektu: 20.06.2023
Wartość Projektu: 160 699,00 PLN
Dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 112 485,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19