BEZPIECZNY NOCLEG

Przypominamy o obowiązku rejestracji obiektów noclegowych, jaki na wszystkich przedsiębiorców nakłada ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Ewidencję obiektów hotelarskich (m.in. hotele, motele, pensjonaty, kempingi) prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, a dokładnie tamtejszy Departament Turystyki i Promocji. Należy pamiętać, iż nazwy obiektów hotelarskich podlegają ochronie prawnej. Oznacza to, iż nie można używać nazw takich jak hotel, pensjonat w formie podstawowej ani modyfikowanej, bez zgody Urzędu Marszałkowskiego.

Usługi hotelarskie (tzw. najem krótkotrwały) mogą być również świadczone w innych obiektach, takich jak pokoje gościnne, apartamenty, wille, hostele. Ewidencja tych obiektów prowadzona jest w Biurze Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Sopotu (kontakt 58 521-37-82, turystyka@sopot.pl Osoby prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług hotelarskich zobowiązane są do wypełnienia wniosku o wpis do ewidencji. W rezultacie obiekt zostaje zarejestrowany w gminnej ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie. Obiekty znajdujące się w rejestrze mogą starać się o zgodę na przyjmowanie płatności od turystów za pomocą bonu turystycznego.

Ze względu na przypadki oszustw i wynajmu nieistniejących apartamentów otrzymujemy dużą liczbę zapytań dotyczących istnienia obiektu pod danym adresem. Uzyskany wpis do ewidencji pozwoli turystom na spokojną rezerwację oraz podniesie Państwa wiarygodność. Dopełnienie obowiązku wpisu do ewidencji konieczne jest przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich.