SOPOCKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

DOŁĄCZ DO NAS!

Jak dołączyć do Sopockiej Organizacji Turystycznej?

 1. Zapoznaj się z pełną dokumentacją Sopockiej Organizacji Turystycznej, w szczególności:
  • Statut Sopockiej Organizacji Turystycznej z dnia 09.06.2021
  • Składki członkowskie
 2. Pobierz i wypełnij dokumenty:
  • Deklaracja Członkowska
  • Kwestionariusz informacyjny dla członków SOT
 3. W przypadku obiektów noclegowych prosimy o dołączenie:
  • Kopii decyzji dot. zaszeregowania obiektów hotelarskich (dotyczy hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wypoczynkowych, schronisk lub schronisk młodzieżowych
  • Kopii zaświadczenia o zarejestrowaniu obiektu w gminnej ewidencji ośrodków świadczących usługi hotelarskie (dotyczy pozostałych obiektów noclegowych)
  • Oświadczenia o pobieraniu opłaty uzdrowiskowej
 4. Oryginały wypełnionych dokumentów wraz z załącznikami, podpisane przez osoby upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym, należy dostarczyć do biura Sopockiej Organizacji Turystycznej

Sopocka Organizacja Turystyczna
Ul. Plac Zdrojowy 2 (II piętro, wjazd windą panoramiczną)
81-720 Sopot
Tel. (+48)  501 590 773
e-mail: biuro@visit.sopot.pl

Prosimy o złożenie czytelnego podpisu na wszystkich dokumentach, z zaznaczeniem imienia i nazwiska oraz funkcji osoby składającej podpis.

 1. Przyjęcie podmiotu w poczet członków Sopockiej Organizacji Turystycznej następuje na mocy uchwały podjętej przez Radę Stowarzyszenia
 2. Informacja o podjęciu decyzji w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia podmiotu w poczet członków Sopockiej Organizacji Turystycznej jest przesyłana w dniu następującym po podjęciu przez Radę SOT stosownej uchwały.
 3. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Zapraszamy do współpracy!

CZŁONKOWIE SOPOCKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ